Wersja Polska English version

Sprostowanie dotyczące publikacji w “Gazecie Pomorskiej” z dnia 6 maja 2015 roku

Unable to load Tweets

Bydgoszcz, 6 maja 2015 r.

Pan
Wojciech Potocki
Redaktor Naczelny
Dziennika
Gazeta Pomorska

W związku z artykułem autorstwa Macieja Czerniaka pt. “Poseł kupuje paliwo i kwiaty”, opublikowanym 6 maja 2015 r. w dzienniku Gazeta Pomorska, Agnieszka Bąk – dyrektor Biura Poselskiego Radosława Sikorskiego, działając na podstawie art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) wnosi o opublikowanie, w terminie określonym w art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa prasowego, w tym samym dziale i taką samą czcionką, co wyżej wymieniony artykuł, pod widocznym tytułem “Sprostowanie” – stosownie do wymogów art. 32 ust. 4 ustawy Prawo prasowe, sprostowania o następującej treści “5.05.br otrzymaliśmy odpowiedź od Biura Poselskiego Radosława Sikorskiego.”

W artykule pojawiła się nieprawdziwa informacja jakoby nie otrzymali Państwo odpowiedzi od Biura Poselskiego Radosława Sikorskiego. Redaktor Maciej Czerniak otrzymał odpowiedź tego samego dnia tj. 5.05.br. Wiadomość od dziennikarza wpłynęła do biura poselskiego o godz. 16.09, natomiast odpowiedź została wysłana w tym samym dniu – czyli 5.05.br. o godz. 19.23. Zachowaliśmy się w pełni profesjonalnie i szczegółowa odpowiedź trafiła do redaktora po 3 godzinach, mimo, że dokumenty dotyczące rozliczeń biura znajdowały się u księgowej, o czym wspominałam w rozmowie.

Ze zdziwieniem również przyjęliśmy fakt porównania strony posła Sikorskiego do posła Wenderlicha. Po wejściu na stronę Sejmu prezentującą sylwetkę posła Wenderlicha http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/posel.xsp?id=415&type=A dostępny jest link do strony posła http://jerzy-wenderlich.pl. Jest to jedynie kontakt do właściciela domeny, strona nie zawiera żadnych informacji, można przyjąć, że nie istnieje.

W związku z powyższym proszę o sprostowanie nieprawdy i nieścisłości w artykule.

Zachęcamy do odwiedzania strony www.radeksikorski.pl, gdzie można śledzić bieżącą działalność posła.

Z poważaniem,

Agnieszka Bąk
dyrektor biura
Biuro Poselskie Radosława Sikorskiego w Bydgoszczy

Download (PDF, Unknown)