Wersja Polska English version

Nic o nas bez nas – polski głos w globalnej cyberprzestrzeni.

Unable to load Tweets

Zrównoważony rozwój globalnej sieci zgodnie z interesem wspólnotowym ludzkości, zapewnienie przestrzegania praw człowieka oraz wykorzystanie globalnej sieci do kształtowania polityki zagranicznej w oparciu o normy etyczne i moralne to główne postulaty Polski w międzynarodowej debacie o przyszłości zarządzania Internetem, które przedstawił dziś w Sejmie marszałek Radosław Sikorski.Debata pod hasłem “Internet jako globalne dobro wspólne?” pod patronatem marszałka Sikorskiego została zorganizowana przez Komisję Administracji i Cyfryzacji.

– “Naszym postulatem w globalnej debacie, powinien być zrównoważony rozwój Internetu, w którym interesy komercyjne nie zagrażają, ale wspomagają dalszy rozwój społeczeństwa informacyjnego i w którym każdy człowiek będzie cieszył się gwarancją rozwoju, a interes wspólnotowy całej ludzkości znajdzie w nim sposób urzeczywistnienia” – mówił marszałek Sejmu w przemówieniu inauguracyjnym. Zaznaczył również, że miarą postępu cywilizacyjnego jest nie tylko rozwój ekonomiczny, ale i wzrost poziomu realizacji praw podstawowych każdego człowieka: –”‘Internet, jak żadne inne zjawisko historyczne do tej pory, pozwala każdemu człowiekowi korzystać z określonych praw, a w szczególności z wolności słowa i wolności informacji “-.

Znaczącym elementem światowych dyskusji na temat globalnej sieci będzie jutrzejsza debata na forum ONZ, która ma się zakończyć spotkaniem wysokiego szczebla w Zgromadzeniu Ogólnym w grudniu br. – “Nic o nas bez nas. Wyraźny, kompetentny, polski głos jest na tych globalnych forach potrzebny. Nie powinniśmy dopuścić, aby zasady funkcjonowania środowiska globalnej cyberprzestrzeni – które równocześnie jest dla nas codziennym, lokalnym środowiskiem pracy, rozrywki, relacji międzyludzkich – były definiowane bez uwzględniania naszych wartości etycznych i politycznych, a także naszych interesów gospodarczych” – podkreślił marszałek Sejmu.

Pełny tekst wystąpienia marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego podczas debaty “Internet jako globalne dobro wspólne”, 9 czerwca 2015 r.