Wersja Polska English version

Marszałek Sikorski spotkał się ze studentami UKW w Bydgoszczy

Unable to load Tweets

Na zaproszenie Koła Naukowego Studentów Politologii oraz Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Narodowego marszałek Sikorski gościł w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W auli instytutu odbył się wykład, a po nim dyskusja na temat praw człowieka w cyberprzestrzeni.
W swoim wystąpieniu marszałek poruszył m.in. kwestię prawa dostępu do Internetu, jako samoistnego prawa człowieka, gwarantującego swobodę poszukiwania i otrzymywania informacji, a także prywatności w sieci, cenzury Internetu w niektórych państwach autorytarnych, nadużyć wolności słowa poprzez mowę nienawiści i celowej dezinformacji.
Marszałek Sikorski opowiedział studentom o tym, jak zaczęła się jego przygoda z Internetem w Polsce. Po powrocie do kraju z Wielkiej Brytanii w roku 1992 został powołany na stanowisko wiceministra obrony i korzystał z laptopa, którego przywiózł z zagranicy. Był on wyposażony w modem, dzięki któremu można było się łączyć z zagranicznymi serwerami, aby wysłać i odebrać pocztę elektroniczną. Taka aktywność za pomocą Internetu okazała jednak podejrzana. WSI tak opisały tę działalność: „Fachowcy stwierdzają, że jest to system komputerowy, gdzie nadawca informacji na określony kod wysyła informacje, komputer to przyjmuje i gromadzi, a odbiorca na określony kod wysyła informację”. Marszałek zwrócił uwagę, że od tamtego czasu nastąpił bardzo dynamiczny rozwój Internetu: w 1992 roku Internet miał ok. 7 milionów użytkowników, co stanowiło ok. 0,2 procenta ludzkości, a dzisiaj liczy ich 3 miliardy czyli niemal 43 procent ludzkości. Nic dziwnego, że jednym z tematów polityki międzynarodowej, jak i ustawodawstwa krajowego stały się prawa człowieka w przestrzeni cybernetycznej. Radosław Sikorski przypomniał, że w 2012 roku na forum Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych została przyjęta rezolucja pt. „Promowanie, ochrona i korzystanie z praw człowieka w Internecie”. Stwierdzono w niej, że „te same prawa, które przysługują ludziom poza siecią, muszą podlegać ochronie również w sieci” (online and offline), a Polska popiera tę rezolucję. Natomiast w roku 2013 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję pt. „Prawo do prywatności w erze cyfrowej”. Polska jest państwem popierającym także i tę rezolucję. Dwa tygodnie temu – 1 czerwca 2015 roku weszła w życie Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości. Stanowi ona krok w kierunku przyjęcia uniwersalnych standardów w podejściu do problematyki przestępstw popełnianych przy zastosowaniu technik teleinformatycznych.
„Naruszenia prywatności w Internecie odbywają się nie tylko ze względów politycznych, ale także z powodów handlowych. W obu przypadkach podkopują one zaufanie do Internetu – jedną z podstawowych wartości, na których został on oparty.” – mówił Sikorski.
Marszałek Sikorski wskazał, iż prawo nie nadąża za rozwojem Internetu, który ciągle trwa. Internet nie tylko wspiera realizację praw podstawowych człowieka, ale może stanowić dla nich zagrożenie. Wskazał na potrzebę głębokiej nie tylko prawnej, ale interdyscyplinarnej i wielostronnej refleksji poszukującej równowagi pomiędzy anonimowością i wolnością w Internecie z jednej strony a poszanowaniem ludzkiej godności i praworządności z drugiej. Złożył także deklarację powołania polskiego Forum Zarządzania Internetem, które byłoby miejscem wielostronnej debaty.
„Odpowiedzialność za wolność w Internecie jest sprawą każdego z nas. Każdy z nas czy jako czytelnik, bloger, komentator czy zwykły użytkownik powinien zadać sobie pytanie – czy odpowiedzialnie korzysta z przysługujących mu praw, czy ich nie nadużywa i jakie mogą z tego wynikać konsekwencje” – podsumował.

Więcej: TVP Bydgoszcz, Radio Pik

Download (PDF, Unknown)