Wersja Polska English version

Dzieci i młodzież w Sejmie

Unable to load Tweets

1 czerwca rozpoczęło się w gmachu przy Wiejskiej posiedzenie XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży. 460 młodych parlamentarzystów dyskutowało o tym, jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież. Sesję otworzył marszałek Radosław Sikorski: – “Obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży to wspaniała coroczna tradycja. Cieszę się, że jako Marszałek Sejmu, a także ojciec dwóch synów – Waszych rówieśników, mam okazję spotkać się z tak znakomitą reprezentacją młodego pokolenia. Jestem pewien, że wielu z Was to przyszli liderzy swoich środowisk i aktywni uczestnicy życia publicznego”-. Marszałek przypomniał, że udział w obradach stanowi okazję do nauki zasad regulujących życie społeczeństwa. Życzył młodym posłankom i posłom, by była to dla nich pouczająca lekcja demokracji: – “Życzę Wam cierpliwości podczas dzisiejszych dyskusji, a także budowania kompromisów, bez których ani parlament ani demokracja nie mogłyby istnieć” – powiedział marszałek Sejmu. – “Zachęcam do wytrwałego współtworzenia rzeczywistości, bo to jak Polska będzie wyglądać w kolejnych dekadach zależy także od Was” -.