Wersja Polska English version

Radosław Sikorski

Poseł na Sejm RP

Urodził się 23 lutego 1963 roku w Bydgoszczy. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego (Bachelor of Arts, Master of Arts), kierunek: filozofia, nauki polityczne i ekonomia (PPE).

"How World War III became possible: A nuclear conflict with Russia is likelier than you think." http://t.co/h1F2RaU4MD przez @voxdotcom
- czwartek lip 2 - 1:04pm

RT @LBalcerowicz: Im bardziej Polska potrzebuje reform, tym bardziej w naszej polityce forsuje się antyreformy, np. powrót do wcześniejszeg…
- czwartek lip 2 - 12:25pm

20.06.2015 10:38

Marszałek Sikorski spotkał się ze studentami UKW w Bydgoszczy

Na zaproszenie Koła Naukowego Studentów Politologii oraz Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Narodowego marszałek Sikorski gościł w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W auli instytutu odbył się wykład, a po nim dyskusja na temat praw człowieka w cyberprzestrzeni. W swoim wystąpieniu marszałek poruszył m.in. kwestię prawa dostępu do Internetu, jako samoistnego prawa człowieka, gwarantującego swobodę poszukiwania i otrzymywania informacji, a także prywatności w sieci, cenzury Internetu w niektórych państwach >